Privacybeleid

ZorgMatch B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

ZorgMatch hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy en aan het vertrouwen dat wij zorgvuldig met gegevens omgaan, waaronder nadrukkelijk ook jouw persoonsgegevens.
Wij respecteren jouw rechten en vrijheden alsook de algemeen geldende wetgeving. Middels deze privacyverklaring willen we je informeren op welke wijze wij dat doen.

Persoonsgegevens

Van deelnemers aan een onderzoek verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres

Van bezoekers aan onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Van gebruikers van het Klantportaal op onze website verwerken wij daarnaast ook de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@zorgmatch.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ZorgMatch B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het verbeteren van (de informatie op) onze website.
 • voor het uitvoeren van klant- of medewerkersonderzoeken met als doel om inzicht te krijgen in hoe ZorgMatch haar dienstverlening verder kan optimaliseren.
 • om autorisaties te kunnen beheren voor ons Klantportaal;
 • om je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om je vraag of verzoek af te handelen.
 • om de relatie met je te onderhouden en uit te breiden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZorgMatch B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en/of zolang er een eventuele wettelijke verplichting geldt om gegevens te bewaren. Indien wij je persoonsgegevens op geen enkele manier (meer) nodig hebben (bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails in het kader van een onderzoek), dan zorgen we ervoor dat de gegevens gewist, vernietigd of geanonimiseerd worden.

Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen van persoonsgegevens met derden

ZorgMatch B.V. verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, voor de uitvoering van een onderzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ZorgMatch B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZorgMatch B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ZorgMatch B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ZorgMatch B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@zorgmatch.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

ZorgMatch B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZorgMatch B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@zorgmatch.nl.

© ZorgMatch B.V. | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Cookiebeleid | Privacybeleid