Voor kostenbesparing in de zorg

Onze producten

ZorgMatch is leverancier van generieke informatie oplossingen voor de uitvoering van processen in de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Op deze pagina ziet u welke producten wij inmiddels hebben ontwikkeld.

AZR-NL

Het door ZorgMatch ontwikkelde product AZR-NL ondersteunt zorgkantoren bij de uitvoering van de Wet Langdurige zorg (Wlz). AZR-NL biedt ondersteuning voor uitwisseling van informatie tussen de zorgkantoren, zorgaanbieders en andere partijen in de Langdurige Zorg. Met AZR-NL worden klanten begeleid naar de passende vorm en financiering van zorg.

De zorgkantoren van de Wlz-uitvoerders CZ, Zilveren Kruis, VGZ en Zorg & Zekerheid zijn de partijen die gebruik maken van AZR-NL.

Momenteel zijn 26 van de 31 zorgkantoren (84%) in Nederland aangesloten op AZR-NL voor de ondersteuning van het Wlz berichtenverkeer. Naast het zorgkantoor zijn belangrijke ketenpartijen het CIZ, het CAK en de zorgaanbieders.

PGBMatch

Met de overgang van de Awbz naar de Wlz in 2015 is door ZorgMatch tevens onder de naam PGBMatch een nieuw product ontwikkeld voor de ondersteuning van Persoonsgebonden Budget (kortweg: PGB). PGB wordt gebruikt door klanten die zelf hun zorg kunnen en willen regelen.

De zorgkantoren van CZ, VGZ en Zorg & Zekerheid maken gebruik van de applicatie PGBMatch voor de ondersteuning van klanten die zelf hun zorg regelen. Daarmee maakt 48% van de zorgkantoren in Nederland gebruik van PGBMatch.

LanCOS

Het Landelijk Crisis Ondersteunings Systeem LanCOS is ontwikkeld voor de ondersteuning van crisissituaties in de gehandicaptenzorg. Het platform faciliteert het proces van een crisissituatie vanaf de hulpvraag tot en met de inzet van een Crisis en Ondersteuningsteam en eventueel een opname.

LanCOS wordt ter beschikking gesteld door de zorgkantoren CZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid. LanCOS heeft een landelijke dekking en wordt door alle organisaties die betrokken zijn bij de ondersteuning van crisissituaties in de gehandicaptenzorg gebruikt.

LPLZ

Het Landelijk Platform Langdurige Zorg (www.zorgkantoor.nl) is een website waarop iedereen die met langdurige zorg (cliënten en mantelzorgers) te maken heeft tijdig, duidelijke en begrijpelijke informatie kan vinden over de voor hem / haar relevante en persoonlijke keuzes en de gevolgen daarvan in de langdurige zorg.

Het LPLZ zal begin 2022 in gebruik worden genomen.

 

 

 

© ZorgMatch B.V. | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Cookiebeleid | Privacybeleid