Voor kostenbesparing in de zorg

Onze producten

ZorgMatch is leverancier van generieke informatie oplossingen voor de uitvoering van processen in de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Op deze pagina ziet u welke producten wij inmiddels hebben ontwikkeld.

ZorgMatch-Core

Het door ZorgMatch ontwikkelde product ZorgMatch-Core ondersteunt zorgkantoren bij de uitvoering van de Wet Langdurige zorg (Wlz). ZorgMatch-Core biedt ondersteuning voor uitwisseling van informatie tussen de zorgkantoren, zorgaanbieders en andere partijen in de Langdurige Zorg. Met ZorgMatch-Core worden klanten begeleid naar de passende vorm en financiering van zorg.

De zorgkantoren van de Wlz-uitvoerders CZ, Zilveren Kruis, VGZ en Zorg & Zekerheid zijn de partijen die gebruik maken van ZorgMatch-Core.

Momenteel zijn 26 van de 31 zorgkantoren (84%) in Nederland aangesloten op ZorgMatch-Core voor de ondersteuning van het Wlz berichtenverkeer. Naast het zorgkantoor zijn belangrijke ketenpartijen het CIZ, het CAK en de zorgaanbieders.

PGBMatch

Met de overgang van de Awbz naar de Wlz in 2015 is door ZorgMatch tevens onder de naam PGBMatch een nieuw product ontwikkeld voor de ondersteuning van Persoonsgebonden Budget (kortweg: PGB). PGB wordt gebruikt door klanten die zelf hun zorg kunnen en willen regelen.

De zorgkantoren van CZ, VGZ en Zorg & Zekerheid maken gebruik van de applicatie PGBMatch voor de ondersteuning van klanten die zelf hun zorg regelen. Daarmee maakt 48% van de zorgkantoren in Nederland gebruik van PGBMatch. Vanaf 2026 zal ook ZK gebruik maken van PGBMatch, waarmee 84% van de zorgkantoren in Nederland zullen zijn aangesloten.

LanCOS

Het Landelijk Crisis Ondersteunings Systeem LanCOS is ontwikkeld voor de ondersteuning van crisissituaties in de gehandicaptenzorg. Het platform faciliteert het proces van een crisissituatie vanaf de hulpvraag tot en met de inzet van een Crisis en Ondersteuningsteam en eventueel een opname.

LanCOS wordt ter beschikking gesteld door de zorgkantoren CZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid. LanCOS heeft een landelijke dekking en wordt door alle organisaties die betrokken zijn bij de ondersteuning van crisissituaties in de gehandicaptenzorg gebruikt.

LPLZ

Het Landelijk Platform Langdurige Zorg (LPLZ) is een informatieve website voor iedereen die in aanraking komt met de langdurige zorg (waaronder cliënten en mantelzorgers). Het platform – zorgkantoor.nl – ondersteunt bij het vinden van tijdige, duidelijke en begrijpelijke informatie. Dit om de client te helpen bij het maken van voor hem/haar relevante en persoonlijke keuzes in de langdurige zorg.

Kernpunten van het landelijk platform als centrale toegangspunt voor de langdurige zorg
• 6 heldere stappen die ondersteunen bij het organiseren van langdurige zorg
• Duidelijk inzicht in de zorgkantoor regio’s
• Eenvoudige doorverwijzing naar specifieke onderwerpen op zorgkantoor pagina’s
• Zorgwoordenboek met uitleg van de terminologie
• Herkenbare verhalen van vraagstukken in de langdurige zorg
• Thema pagina’s met uitleg over aanvullende onderwerpen
• Informatiepagina’s over ondersteuning en mantelzorg

© ZorgMatch B.V. | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Cookiebeleid | Privacybeleid