Voor efficiënte communicatie in de zorg

Over ZorgMatch

ZorgMatch is een IT bedrijf dat oplossingen biedt voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De Wlz is bedoeld voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben. Het gaat om mensen met een chronische ziekte en mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking. Op deze wijze draagt ZorgMatch bij aan efficiënte communicatie in de zorg en veilige uitwisseling van gegevens.

Historie

De historie van ZorgMatch begint in 2004 met de ontwikkeling van een applicatie voor berichtenverkeer in de AWBZ. Dit was de voorloper van de applicatie die in 2011 verder is gegaan onder de naam AZR-NL en na een totale herziening in 2023 nu ZorgMatch-Core heet. ZorgMatch-Core wordt gebruikt voor het begeleiden van cliënten in de langdurige zorg naar passende zorg.

In de loop der tijd heeft ZorgMatch meer producten ontwikkeld zoals PGBMatch, LanCOS en meest recent ook LPLZ en zijn ook meer Wlz-uitvoerders als VGZ en Z&Z aangesloten. ZorgMatch-Core is inmiddels door Zorgverzekeraars Nederland uitgekozen als landelijke oplossing voor de Wlz.

Visie

Onze visie is ‘Samen doen, wat samen beter maakt.’ Wij geven dit vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid betekenis door diensten zonder commercieel oogmerk gezamenlijk te ontwikkelen en aan te bieden.
Op deze wijze delen we de kosten en dragen we met onze dienstverlening bij aan kostenefficiënte en veilige informatie-uitwisseling in de langdurige zorg.

Om dit te bereiken ontwikkelt ZorgMatch zich tot het IT Shared Service Center voor de Langdurige zorg. We bieden daarbij IT oplossingen voor zorgkantoren, zorgaanbieders en hun cliënten.

Missie

ZorgMatch staat voor veilige informatie-uitwisseling en het continu verbeteren en efficiënter maken van de langdurige zorg met IT als enabler. Door onze gespecialiseerde kennis anticiperen wij op de behoefte binnen de langdurige zorg en spelen daar actief op in. Wij doen dit door in co-creatie met onze bestaande klanten, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Door nieuwe klanten aan ons te binden op basis van onze bestaande producten en diensten. Door het delen van kosten in een non-concurrentiële omgeving en door verder te bouwen aan de actieve positie in de keten.

ZorgMatch is daarbij op basis van domein- en IT-kennis de aanjager van verbeteringen en zet standaarden in de Wlz.

Wij laten onze meerwaarde zien door het leveren van software die voldoet aan de hoogste standaarden voor informatiebeveiliging met een goede user experience, waarmee wij onze gebruikers en hun cliënten ontzorgen.

© ZorgMatch B.V. | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Cookiebeleid | Privacybeleid