Voor efficiënte communicatie in de zorg

Over ZorgMatch

ZorgMatch biedt oplossingen voor de uitvoering van processen in de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De Wlz is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben. Het gaat om chronisch zieken en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. De circa 300.000 mensen die toegang hebben tot de Wlz behoren daarbij tot de meest kwetsbare groep in Nederland als het gaat om zorg.

Historie

De historie van ZorgMatch begint in 2004. Het bedrijf werd destijds opgezet door zorgverzekeraars CZ en OZ voor wachtlijstinformatie in de Awbz. Sinds 2012 zijn Achmea Innovation Fund en CbusineZ ieder voor 50% aandeelhouder van ZorgMatch.

AZR-NL

Het door ZorgMatch ontwikkelde product AZR-NL biedt ondersteuning voor het berichtenverkeer in de Langdurige Zorg. De zorgkantoren van de Wlz uitvoerders CZ, Zilveren Kruis, De Friesland Zorgverzekeraar en VGZ zijn de partijen die gebruik maken van AZR-NL.

24 van de 31 zorgkantoren in Nederland zijn daarmee aangesloten op AZR-NL. 75% van de zorgkantoren maakt dus gebruik van AZR-NL voor de ondersteuning van het berichtenverkeer. Belangrijke partijen in het berichtenverkeer, naast het zorgkantoor, zijn de zorgaanbieders, het CIZ en het CAK.

PGB-ondersteuning

Met de overgang van de Awbz naar de Wlz in 2015 is door ZorgMatch tevens een nieuw product voor de ondersteuning van PGB ontwikkeld. In eerste instantie is DFZ de concessiehouder geweest die dit product heeft afgenomen. Inmiddels maken ook de zorgkantoren van CZ en VGZ gebruik van PGBMatch voor de ondersteuning van klanten die zelf hun zorg regelen.

© ZorgMatch B.V. | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Cookiebeleid | Privacybeleid