Voor efficiënte communicatie in de zorg

Over ZorgMatch

ZorgMatch is leverancier van generieke informatie oplossingen voor de uitvoering van processen in de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De Wlz is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben. Het gaat om chronisch zieken en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. De circa 300.000 mensen die toegang hebben tot de Wlz behoren daarbij tot de meest kwetsbare groep in Nederland als het gaat om zorg.

Historie

De historie van ZorgMatch begint in 2004. Het bedrijf werd destijds opgezet door zorgverzekeraars CZ en OZ voor wachtlijstinformatie in de Awbz. Sinds 2012 zijn Achmea Innovation Fund en CbusineZ ieder voor 50% aandeelhouder van ZorgMatch.

AZR-NL

Het door ZorgMatch ontwikkelde product AZR-NL biedt ondersteuning voor het berichtenverkeer in de langdurige zorg. De zorgkantoren van de Wlz uitvoerders CZ, Zilveren Kruis en VGZ zijn de partijen die gebruik maken van AZR-NL.

Momenteel zijn 24 van de 31 zorgkantoren (75%) in Nederland aangesloten op AZR-NL voor de ondersteuning van het Wlz berichtenverkeer. Naast het zorgkantoor zijn belangrijke ketenpartijen het CIZ, het CAK en de zorgaanbieders.

PGBMatch

Met de overgang van de Awbz naar de Wlz in 2015 is door ZorgMatch tevens onder de naam PGBMatch een nieuw product ontwikkeld voor de ondersteuning van Persoonsgebonden Budget (kortweg: PGB).

De zorgkantoren van CZ en VGZ maken gebruik van de applicatie PGBMatch voor de ondersteuning van klanten die zelf hun zorg regelen.

© ZorgMatch B.V. | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Cookiebeleid | Privacybeleid