Applicatie PGB

Per 1 januari 2015 is de manier van uitbetalen van het Persoonsgebonden Budget (PGB) veranderd. Personen die in 2015 recht hebben op een PGB van het zorgkantoor ontvangen dit niet meer op de persoonlijk rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert dit  per 1 januari 2015. De SVB controleert of de betalingen overeenkomen met de afgegeven beschikking en zorgovereenkomst(en),  die zijn afgesloten. Op deze manier wil de overheid, met de invoering van het trekkingsrecht, fraude met het PGB tegengaan. 

Ter ondersteuning van het administratieve proces ontwikkelde ZorgMatch de applicatie PGB. Deze applicatie ontvangt via een web services de benodigde klant- en zorggegevens vanuit de i-WLZ. Met behulp van deze gegevens wordt het door de klant te besteden budget berekend.

Gebruikersgemakken

Naast het opslaan van klant- en zorggegevens én het berekenen van het budget, ondersteunt de applicatie in de uitvoering zodat dit volgens de wet-en regelgeving wordt uitgevoerd.  De ondersteuning bestaat uit functionaliteiten die grotendeels volledig geautomatiseerd in gang worden gezet. De volgende functionaliteiten zijn terug te vinden in onze applicatie:


 •    Het vastleggen klant en-zorggegevens op basis van de indicatie vanuit AZR;
 •    Het berekenen en aanmaken van ‘Toekenning Beschikkingen’;
 •    Het beëindigen van indicaties of gedeeltes hiervan;
 •    Het geautomatiseerd uitwisselen van correspondentie met klanten;
 •    Het geautomatiseerd uitwisselen en opslaan van gegevens met ketenpartners (SVB en CAK)
 •    Verwerken mutaties ten behoeven wijziging in de klantgegevens;
 •    Het draaien van jaarovergangen;
 •    Ondersteuning met betrekking tot het uitvoeren van verplichte aspecten zoals;
      - Controle op PGB-recht;
      - Het aanvraag proces;
      - Het bewuste keuzegesprek;


De applicatie PGB  is zeer gebruiksvriendelijk en opgezet volgens de laatste technieken en inzichten. Momenteel wordt onze applicatie PGB  gebruikt door ‘het Zorgkantoor Friesland’. Het gaat hierbij om 7000 budgethouders. Enthousiast geworden? Voor meer informatie over ZorgMatch of over een van onze applicaties neemt u contact op met een van onze medewerkers of belt u naar  088 - 126 20 33.