Applicatie PGB

Per 1 januari 2015 is de manier van uitbetalen van het Persoonsgebonden Budget (PGB) veranderd. Personen die in 2015 of later recht hebben op een PGB van het zorgkantoor ontvingen dit niet meer op de persoonlijk rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert dit per 1 januari 2015. De SVB controleert of de betalingen overeenkomen met de afgegeven beschikking en zorgovereenkomst(en), die zijn afgesloten. Op deze manier wil de overheid, met de invoering van het trekkingsrecht, fraude met het PGB tegengaan.

Ter ondersteuning van het administratieve proces ontwikkelde ZorgMatch de applicatie PGB. Deze applicatie ontvangt via een web services de benodigde klant- en zorggegevens vanuit de iWLZ. Met behulp van deze gegevens wordt het door de klant te besteden budget berekend.