Applicatie AZR-NL

ZorgMatch ondersteunt ketenpartijen in de langdurige zorg bij de digitale uitwisseling van gegevens.

De belangrijkste applicatie van ZorgMatch is AZR-NL. Maar ook voor andere processen biedt de software van ZorgMatch optimale ondersteuning. Vanuit AZR-NL worden koppelingen gelegd met de back-officesystemen van de zorgkantoren en zorgverzekeraars die één of meer concessies hebben om de AWBZ uit te voeren.

De belangrijkste gebruikers van AZR-NL zijn de bureau’s zorgtoewijzing en helpdesks AZR. ZorgMatch levert AZR-NL aan 17 van de 32 zorgkantoren in Nederland en is daarmee de grootste leverancier van software in de AWBZ. Daarnaast vindt via AZR-NL ruim 60% van het berichtenverkeer met andere ketenpartijen als zorgaanbieders, CIZ, en CAK plaats.

Berichtenmonitor

In de berichtenmonitor zijn de ontvangen en verstuurde berichten van het betreffende zorgkantoor zichtbaar. Hierbij is ook aanvullende informatie beschikbaar. Deze functionaliteit is voornamelijk interessant voor functioneel beheerders bij zorgkantoren.

Clientdossier

In het clientdossier is de status zichtbaar van de client tijdens de verschillende onderdelen van het proces (van indicatie tot zorgtoewijzing).