Huisarts tekent contract zorgverzekeraar niet

Gepubliceerd: 9 maart 2015
De spanning tussen huisartsen en zorgverzekeraars loopt steeds verder op. Uit recent onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijkt dat 92 procent van de huisartsen niet tevreden is met het contract met de zorgverzekeraar. Er zijn zelfs artsen die het contract helemaal niet hebben getekend. De voornaamste reden van de ontevredenheid is dat de macht van de zorgverzekeraar te groot zou zijn en dat huisartsen in een beperkte onderhandelingspositie zouden zitten. 

De bijna 9.000 huisartsen die Nederland kent hebben geen gezamenlijke organisatie die namens hen zou kunnen onderhandelen met de zorgverzekeraars. De LHV mag dat niet, aangezien anders de Mededingingswet in gevaar zou komen, waardoor er kartelvorming voorkomen kan worden. De huisartsen staan er dus in principe alleen voor en moeten ook onderling concurreren vanwege de marktwerking in de zorg. Het is dus wel tekenen of niet tekenen. Ruimte voor onderhandeling lijkt dus ver te zoeken.

Principiële bezwaren moeten achterwegen gelaten worden, want als een huisarts niet tekent wordt er voor bepaalde ingrepen geen geld gegeven.

Minister Schippers van Volksgezondheid erkent dat er een oneerlijke onderhandelingspositie is voor de huisartsen ten opzichte van de zorgverzekeraars en heeft inmiddels een geschillencommissie in het leven geroepen waar artsen naar toe kunnen stappen.

Ook is er bezwaar tegen de inhoud van de contracten. Zo wordt het voorschrijven van goedkope medicijnen gestimuleerd door middel van een financiële prikkel voor huisartsen. De regeling zou de onafhankelijkheid van de arts kunnen beïnvloeden.

Volgens de huisartsen moet er iets veranderen, voordat de bom valt. De huisarts krijgt namelijk steeds meer taken erbij die worden overgedragen vanuit het ziekenhuis, omdat die zorg veel goedkoper is om uit te voeren. Daarvoor zouden er meer huisartsen moeten komen in Nederland. Volgens Nieuwsuur heeft ons land het minst aantal huisartsen per inwoner in heel Europa.

Bron: www.zorgwijzer.nl