Collega ZorgMatch gastspreker bij PLATFORM IZO

Gepubliceerd: 30 juni 2015
Eind mei was onze collega Riz te gast bij PLATFORM IZO. Hij deelde hier zijn ervaringen over de hervormingen van de zorg vanuit de rol van softwareleverancier voor gemeenten en zorgaanbieders. Dit leverde een goede discussie op over het verloop van de hervormingen.
Riz heeft de transitie meegemaakt vanuit zijn werkzaamheden voor ZorgMatch. Tijdens het ontwerpen van een nieuw backoffice systeem ten behoeve van de afhandeling van het iWMO/iJW berichtenverkeer constateerden zijn dat de standaard impliciet processen voorschreef die niet op die wijze door de gemeenten waren beoogd. Met name het proces voor de jeugdzorg paste niet met de standaard. De processen die behoorden bij de AZR-standaard, werden gekopieerd naar de iWMO en iJW-standaard. De AZR-standaard is echter ontwikkeld om de uitvoering van de AWBZ te ondersteunen. Daarbij ging de AWBZ uit van een estafettesysteem waarbij de toegang tot de zorg door het CIZ werd bepaald. In de jeugdzorg is juist de zorgaanbieder in de meeste gevallen de aangewezen instantie om de toegang tot de zorg te beoordelen. Door de uitgangspunten niet te toetsen op relevantie constateerde ZorgMatch dat de standaard niet optimaal toegepast kon worden voor de uitvoering van zowel de Wmo als Jeugdwet.
Lees het hele verslag hier.